re Ocamp story #5962

156002955 {focus_keyword} re Ocamp story #5962 156002955

姐弟戀 點睇?

其實無咩點睇最緊要係睇下你(地)兩個過唔過到心理關口ja
兩個人都係差一歲,而且大家都仲係學生,唔會相差好多。
既然你既第六感都覺得對方喜歡你,點解唔放手試下呢。
點樣開始唔係最難,最難係點樣維繫,加油啦

利申:
80後,sheshe,女朋友大我八年,已經一齊左8年,出年係NY註冊

From 其他

#hehe #sheshe

Comments

Tags: