Freshman 零秒出pool指南Vol.3 – 如何成為A380?

1976883_341635425992881_1826628758087330668_n {focus_keyword} Freshman 零秒出pool指南Vol.3 - 如何成為A380? 1976883 341635425992881 1826628758087330668 n

繼有老江湖請教本會如何變返A0之後,有新鮮人查詢點樣成為A380。本會一向慈悲為懷,有求必應,所以整咗幅圖教你下一秒變A380又得,想立即變返A0亦得。得咗。

之後你好快就會發現,status只不過係數字遊戲,兩星期前你話八十萬又得,過一兩個星期你話去到百五萬都可以,同一個人拍幾次拖又得,用個人身份/學生身分咁又可以計兩個喇,所以A380不是夢,只要你想,A3百萬都得呀。

不過,過份自(我安)慰有損健康不特止,分分鐘令你條周周溶化sosad

#巨鵰

Comments

Tags: